Renovera efter en radonmätning

Har en radonmätning visat på för höga halter av radon i hemmet? I så fall är det viktigt att åtgärda problemet. Att renovera efter en radonmätning höjer inte bara värdet på bostaden, det skapar dessutom en bättre miljö för dig och din familj. Dock är det alltid viktigt att åtgärda problem med radon då det är en gas som är farlig att utsättas för.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv ädelgas som finns naturligt i naturen, men kan även finnas i koncentrerade mängder i fastigheter och deras byggmaterial. Radon märks inte då den är helt luktfri, men den kan göra skada när den kommer ner i lungorna. Där kan den nämligen orsaka lungcancer i värsta fall. Därför är det viktigt att utföra en radonmätning om man misstänker att hemmet har för höga halter av radon, exempelvis om blåbetong förekommer i byggkonstruktionen. I samband med ett bostadsköp kan det därför vara en god idé att utföra en radonmätning av fastigheten i samband med besiktningen.

Efter radonmätningen – ta bort radonet

Orsaken till för höga halter av radon i en fastighet kan bero på många saker. Radonet kan komma från själva byggkonstruktionen, men den kan även komma naturligt från marken. Beroende på var radonet kommer ifrån krävs olika åtgärder. I samband med radonmätningen kan du få reda på vad som orsakar radonet och vad som bör göras åt saken. Om radonet exempelvis kommer från byggmaterialet gäller det att byta ut det mot ett radonfritt alternativ. Om radonet istället kommer från marken, kan det krävas att husgrunden får en ordentlig ventilation så att radongasen ventileras bort från huset. Dock är det viktigt att ta bort radonet då det dels är en hälsofara att vistas i radondrabbade fastigheter en längre tid, men det är även viktigt för att säkerställa att fastigheten inte förlorar sitt marknadsvärde. Få köpare vill nämligen köpa en fastighet som har förhöjda halter av radon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *