Att söka bidrag till renovering

Bygdegårdar, anläggningar och föreningsbyggnader verkar för att ge människor på orter en trevligare sammanhållning och bidra till gemenskap i samhället, men det är inte alltid så enkelt att hålla dessa föreningar vid liv och speciellt inte de byggnader som de är beroende av. Många är i starkt behov av ekonomiskt stöd och ideella verksamheter för att rusta upp föreningsbyggnaderna och andra tillhåll och ibland är det knapert i kassan.

En renovering kan kosta hundratusentals kronor och flertalet är beroende av stöd och bidrag för att klara av det. Då går det att söka ekonomiskt stöd hos olika myndigheter och här ska vi ta upp några exempel dit man kan vända sig om man behöver hjälp med renoveringen. Det är nämligen inte alltid kommunen är så glad i hågen att skänka en stor summa till allehanda föreningar och klubbar och då får man göra vad man kan för att få in pengarna på annat vis.

Boverket

Boverket som är en myndighet för att främja kulturbyggnader och stadsutveckling, ger folk möjlighet att ansöka om bidrag om man vill rusta upp ett kulturhus eller en föreningsbyggnad eller få hjälp med ungdomsverksamheter. Man måste dock tänka på att inte påbörja projektet innan beslutet är taget och godkänt för pengarna betalas inte ut i efterskott.

Länsstyrelsen

Om man förvaltar en byggnad av kulturhistoriskt värde och måste renovera upp den, kan man ansöka om bidrag från Länsstyrelsen. Detta kallas för byggnadsvårdsbidrag och kan sökas av både kommuner och företag likaväl som enskilda förvaltare. Dock måste det finnas ett “kulturhistoriskt skäl” bakom ansökan och en önskan om att byggnaden ska bevaras. Det är således inte verksamheten i sig som får stöd utan endast byggnaden som ska renoveras. Det kan emellertid vara knepigt att få sin ansökan godkänd, trots uppfyllda krav och om det är en vanlig föreningsbyggnad man vill rusta upp är det förmodligen bättre att vända sig till Boverket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *