Räkna på energibesparing för fönster

Visste du att fönster och dörrar står för cirka 35% av alla värmeförluster i en föreningslokal? Anledningen är att värmeenergin i fastigheten “strålar ut” där den får chansen, vilket brukar handla om just dåliga fönster eller dörrar som inte sluter tätt. Dessutom kommer otäta fönster att öka både kallras och buller som kommer utifrån.

Hur räknar man ut energibesparingen vid ett fönsterbyte?

Först måste du ta reda på hur energieffektiva dina nuvarande fönster är. Det värde man ska titta på är fönstrets så kallade U-värde. För U-värdet gäller att ju lägre det är, desto bättre är fönstret på att värmeisolera. Har du gamla fönster kanske du inte ens kan få fram ett pålitligt U-värde. Då får du räkna med något slags schablonvärde för fönstertypen. Skulle det vara ett vanligt tvåglasfönster är en gissning runt 2,9, medan ett modernt energifönster kan ligga såpass lågt som 0,7-0,8.

Hur som helst anger dagens fönstertillverkare U-värde för sina olika fönsterprodukter. Med moderna fönster behöver man alltså inte gissa, utan man kan få ett riktigt bra fönster till sina föreningslokaler där man kan vara säker på att U-värdet gäller för hela fönsterkonstruktionen, d.v.s. även när fönsterramen är medräknad.

Allra enklast för att räkna ut energibesparingen vid fönsterbyte är att använda de verktyg som finns på nätet. Du måste känna till befintliga fönstrens U-värde och de nya fönstrens U-värde. För en detaljerad beräkning måste du också känna till totala antalet kvadratmeter på fönsterytan. Exakt hur mycket pengar som sparas beror även på vilken typ av uppvärmning föreningslokalen har. Huvudtyperna är el, fjärrvärme och olja.

Sedan spelar kontraktet med energileverantören också in, till exempel vad du har för elpris. Om du har ett extremt lågt elpris blir det förstås svårare att spara in mycket pengar på fönsterbytet, men man kan också ägna en tanke åt de miljömässiga aspekterna. Att använda mer el eller olja än nödvändigt är dåligt både för klimatet och för plånboken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *